fbpx

Een begrafenis of afscheidsviering moet vrij snel na een overlijden georganiseerd worden. Omdat bij de begrafenisplanning zoveel praktische aspecten bij komen kijken (adressen verzamelen, brieven versturen, drukwerk, …) neemt het praktische bijna alle plaats in. Voor het emotionele is dan helaas te weinig ruimte.

Tegelijk kan de noodzaak om aan te pakken een beetje een “vlucht” zijn, of een uitstel van het verwerken van de moeilijkere emoties. Ook kan het een troost zijn als de nabestaanden weliswaar op korte termijn, maar toch samen een mooie, ontroerende afscheidsvering kunnen organiseren.

Hieronder vind je een leidraad van de praktische taken die je moet aanpakken bij het organiseren van een begrafenis. Vergeet ondanks het grote takenpakket niet af en toe een rustmoment in te lassen, en het verdriet regelmatig de ruimte te geven – wars van alle praktische takenlijsten.

uitvaartplanning

Emotionele Aspecten:

  • Rouwverwerking: Het verlies van een dierbare kan diepgaande emoties veroorzaken, waaronder verdriet, woede, verwarring en zelfs schuldgevoelens. De begrafenisplanning kan dienen als een manier om deze gevoelens te verwerken en om te gaan met het verlies.
  • Familiale Dynamiek: Familierelaties kunnen onder druk komen te staan tijdens de uitvaartplanning, vooral als er meningsverschillen zijn over hoe de ceremonie moet verlopen. Het is belangrijk om open communicatie te bevorderen en conflicten te vermijden waar mogelijk.
  • Herdenking van het Leven: Een begrafenis biedt de gelegenheid om het leven van de overledene te vieren en herinneringen te delen. Dit kan troost bieden aan de rouwenden en een gevoel van verbondenheid creëren.
  • Spirituele en Religieuze Overwegingen: Voor sommige mensen zijn spirituele of religieuze aspecten belangrijk bij een begrafenis. Het respecteren van deze overtuigingen kan een bron van troost zijn voor de nabestaanden.

Praktische Aspecten van begrafenisplanning:

  1. Begroting en Financiën: Het organiseren van een begrafenis kan kostbaar zijn. Het kan belangrijk zijn hiervoor oog te hebben. Bv door alle kosten in kaart te brengen en te bekijken of de begrafenis betaalbaar is. Het kan onrespectvol lijken tov de overledene, of je kan besluiten om hiermee geen rekening te houden als je hiervoor de financiële ruimte is, maar helaas is het nodig om bij de financiële kant even stil te staan tijdens de begrafenisplanning. Je begrafenisondernemer kan je helpen om een overzicht van alle kosten (uitvaartdienst, crematie of begraving, bloemen, koffietafel, …) te ramen.
  2. Uitvaartdiensten en Logistiek: Het selecteren van de juiste uitvaartondernemer en het plannen van de diensten, inclusief groeten, ceremonie, afscheidsfotografie, verplaatsing naar de laatste rustplaats, koffietafel, … is een praktische overweging wat best wanneer kan gepland worden. Ook in functie van de gasten, bv als deze verlof moeten nemen of van ver moeten komen.
  3. Juridische en Administratieve Taken: Er zijn vaak wettelijke vereisten en administratieve taken verbonden aan een begrafenis, zoals het verkrijgen van een overlijdensakte, inlichten van de bank en het afhandelen van de nalatenschap van de overledene.
  4. Communicatie en Uitnodigingen: Het informeren van familieleden, vrienden en kennissen over de details van de begrafenis is een belangrijk praktisch aspect. Mogelijk is het een behoorlijk werk om alle kennissen op te sporen. Soms moet dit via via gaan, om deze reden is het aangewezen hier snel mee te beginnen.
  •  
planning uitvaart
uitvaartplanning

De organisatie van een begrafenis vereist een evenwicht tussen het omgaan met de emotionele impact van verlies en het afhandelen van de vele praktische aspecten die bij zo’n gebeurtenis komen kijken. Helaas zal het praktische tot aan het uitvaart het emotionele noodgedwongen regelmatig wegduwen. Desonanks is het emotioneel bijzonder heilzaam en verbindend om samen een mooie en waardige afscheidsceremonie te organiseren.